332 Tài chính ngân hàng : [43]

Logo
Chứa những tài liệu phục vụ giảng dạy của khoa Khoa tài chính ngân hàng

Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?
Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 43 tài liệu
Ảnh bìa Năm xuất bản Nhan đề Tác giả
2003Biểu thuế thu nhập của Hoa kỳ-
2003Tài chính công-
2003Biểu thuế nhập khẩu của Hoa Kỳ-
2009Tài chính công và phân tích chính sáchPGS. TS. Sử Đình Thành
1999Hỏi đáp thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp-
2002Giáo trình thuế nhà nước-
2008Giáo trình nghiệp vụ thuếPGS. TS. Nguyễn Thị Liên
2007Câu hỏi và bài tập môn thuếTS. Lê Xuân Trường
2009Lý Thuyết tài Chính côngPGS. TS. Sử Đình Thành
2007Giáo trình ThuếPGS. TS. Nguyễn Thị Liên
2009Lý thuyết và chính sách thuếTS. Hoàng Văn Bằng
2009Bài tập Quản lý tài chínhTS. Phạm Văn Khoan
2003Giáo trình thuế và hệ thống thuế ở việt namGS.TS. Bùi Xuân Lưu
2002Chính sách của nhà nước trong tiến trình hội nhập-
2007Giáo trình hệ thống tài khoản Quốc gia SNAGS.TS. vũ thị ngọc phùng
2005sổ tay nghiệp vụ-
2003Bài tập thống kê doanh nghiệpChu Văn Tuấn
1999Du lịch sinh thái hướng dẫn cho các nhà lập kế hoạch và quản lý-
2009Phương pháp thống kê trong phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệPhạm Thị kim Vân
2009Hệ thống câu hỏi và bài tập tài chính doanh nghiệpBùi, Văn Vần
Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 43 tài liệu