400 Ngôn ngữ : [93]

Logo
Chứa những tài liệu phục vụ giảng dạy của khoa Khoa tin học ngoại ngữ

Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?
Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 93 tài liệu
Ảnh bìa Năm xuất bản Nhan đề Tác giả
2012Bài tập kế toán tài chínhVõ, Văn Nhị
2010Practical English usage-
2010Practical English usage-
2014Barron's TOEICLougheed, Lin.
2000Tiếng Anh trong tài chánh và ngân hàngThanh Hoa
2010English communication for your careerYoung-mi, Kim.
2011TOEIC writingHwang Suyeon
2010Luyện dịch tiếng Anh thương mại-
2011TOEIC speakingLee Se-yeong
2011Wtoeic riting Answer key-
2013IELTS listening recent actual tests-
2011speaking_ielts-
2011Reading_for_IELTS_book-
2011Giao tiếp tiếng Anh trong kinh doanhLê, Huy Liêm
2011FCE ResultDavies, Paul A
2008CAE ResultGude, Kathy
2011Target TOEICTaylor, Anne
2014Toeic icon L/C basic-
2011Tourism English : A hands-on course for tourism professionals-
2010English communication for your career : Air travel and tourism-
Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 93 tài liệu