Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11743/1068
Title: Công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex
Authors: Trịnh, Ngọc Anh
Lê, Trúc Đan
Keywords: Khóa luận tốt nghiệp;Kế toán
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học công nghệ Tp. Hồ Chí Minh. Khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng
Abstract: Trình bày Cơ sở lý luận kế toán xác định kết quả kinh doanh; Thực trạng kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex và Một số nhận xét, kiến nghị về kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty này.
Description: Tài liệu sưu tầm
URI: http://hdl.handle.net/11743/1068
Appears in Collections:Thesis - Accounting

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thực phẩm Cholimex.pdf
  • Description : 
  • Size : 1,46 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.