Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11743/1078
Title: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kaiser Việt Nam
Authors: Dương, Thị Mai Hà Trâm
Trần, Thị Hồng Ngọc
Keywords: Khóa luận tốt nghiệp;Kế toán
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học công nghệ Tp. Hồ Chí Minh. Khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng
Description: Tài liệu sưu tầm
URI: http://hdl.handle.net/11743/1078
Appears in Collections:Thesis - Accounting

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Kaiser Việt Nam.pdf
  • Description : 
  • Size : 1,62 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.