Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11743/1128
Title: Phân tích tình hình tài chính và một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Nội thất 190
Authors: Trần, Thị Như Trang
Lê, Thị Huyền Trang
Keywords: Khóa luận tốt nghiệp;Tài chính
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học dân lập Hải Phòng
Description: Tài liệu sưu tầm
URI: http://hdl.handle.net/11743/1128
Appears in Collections:Thesis - Finance

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Phân tích tình hình tài chính và một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Nội thất 190.pdf
  • Description : 
  • Size : 1,95 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.