Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11743/1258
Title: Giáo trình luật thương mại quốc tế: Dùng trong các trường đại học và cao đẳng
Authors: Trần, Thị Hòa Bình
Keywords: Pháp luật;Luật thương mại quốc tế
Issue Date: 2005
Publisher: Lao động - Xã hội
Abstract: Cuốn sách trình bày về Tổng quan về luật thương mại quốc tế; Các thiết chế điều chỉnh hoạt động thương mại quốc tế; Chế độ pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế; Chế độ pháp lý về chuyên chở hàng hóa quốc tế; giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế; Quy chế pháp luật
URI: http://hdl.handle.net/11743/1258
Appears in Collections:340 Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00000053365.pdf
  • Description : 
  • Size : 17,48 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.