Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11743/1264
Title: Giáo trình pháp luật đại cương: Dùng trong các trường đại học và cao đẳng
Authors: Nguyễn, Hợp Toàn
Keywords: Pháp luật
Issue Date: 2004
Publisher: Lao động - Xã hội
Abstract: Cuốn sách trình bày các vấn đề về Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đại vị của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước. Pháp luật công cụ điều chỉnh các quan hệ xã hội. Hình thức pháp luật. Hệ thống pháp luật. Luật hành chính Việt Nam. Luật dân sự, hình sự Việt Nam
URI: http://hdl.handle.net/11743/1264
Appears in Collections:340 Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00000052822.pdf
  • Description : 
  • Size : 16,2 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.