Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11743/1775
Title: Giáo trình phân tích quyết toán cơ quan hành chính sự nghiệp
Other Titles: Dùng trong các trường có đào tạo bậc trung học tài chính kế toán
Keywords: Tài Chính
Issue Date: 2008
Publisher: Hà Nội
URI: http://hdl.handle.net/11743/1775
Appears in Collections:332 Tài chính ngân hàng

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : GT phân tích quyết toán cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp.pdf
  • Description : 
  • Size : 4,03 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.