Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11743/1915
Title: Giáo trình hệ thống tài khoản Quốc gia SNA
Authors: GS.TS. vũ thị ngọc phùng
Keywords: hệ thống tài khoản quốc gia
Issue Date: 2007
Publisher: Đại học Kinh tế Quốc dân
Abstract: Trình bày những vấn đề cơ bản của hệ thống tài khoản quốc gia (SNA). Giới thiệu tài khoản sản xuất, tài khoản thu nhập và chi tiêu, tài khoản vốn tài sản - tài chính, tài khoản quan hệ kinh tế với nước ngoài, bảng vào - ra, có kèm theo tóm tắt, câu hỏi ôn tập sau mỗi chương
URI: http://hdl.handle.net/11743/1915
Appears in Collections:332 Tài chính ngân hàng

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 37.37.37.pdf
  • Description : 
  • Size : 5,99 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.