Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu: http://hdl.handle.net/11743/1948
Nhan đề : Bác Hồ cây đại thọ
Tác giả : Đoàn minh Tuấn
Từ khoá : Bác Hồ
Năm xuất bản : 2004
Nhà xuất bản : Thanh niên
URI: http://hdl.handle.net/11743/1948
Trong bộ sưu tập: 320 Lý luận chính trị

Danh sách tệp tin đính kèm:
Ảnh bìa

  • Tên tệp tin : Bác Hồ cây đại thọ.pdf
  • Mô tả tệp tin : 
  • Dung lượng : 5,84 MB
  • Định dạng  : Adobe PDF


  • Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.