Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu: http://hdl.handle.net/11743/1957
Nhan đề : Hệ thống chính trị nước ta trong thời kỳ đổi mới
Tác giả : GS.VS. Nguyễn Duy Quý
Từ khoá : Chính trị
Năm xuất bản : 2008-04
Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia
URI: http://hdl.handle.net/11743/1957
Trong bộ sưu tập: 320 Lý luận chính trị

Danh sách tệp tin đính kèm:
Ảnh bìa

  • Tên tệp tin : Hệ thống chính trị nước ta trong thời kỳ đổi mới.pdf
  • Mô tả tệp tin : 
  • Dung lượng : 6,39 MB
  • Định dạng  : Adobe PDF


  • Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.