Please use this identifier to cite or link to this item: http://dlib.cep.edu.vn/handle/CEP/1211
Title: Báo cáo thực tập tại Khách sạn Biển Vàng Đà Nẵng
Authors: Dương Thị Thu Thủy
Keywords: Biển Vàng hotel;Khách sạn Biển vàng
Issue Date: 2016
Abstract: Bài báo cáo gồm 3 chương: chương 1 giới thiệu về Khách sạn Biển vàng Đà Nẵng, chương 2 mô tả công việc của mình tại khách sạn, chương 3 bài học nhận được sau khi thực tập tại đây.
URI: http://dlib.cep.edu.vn/handle/CEP/1211
Appears in Collections:Bài báo cáo thực tập Khóa 2013-2016

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 131183401136 DUONG THI THU THUY TATM113.pdf
  • Description : 
  • Size : 445,49 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.