Please use this identifier to cite or link to this item: http://dlib.cep.edu.vn/handle/CEP/1224
Title: Thành công trong bán hàng
Authors: Dũng Tiến
Keywords: Quản trị kinh doanh;Bán hàng;Bí quyết thành công
Issue Date: 2008
Publisher: Giao thông Vận tải
Abstract: Cuốn sách này trình bày những kỹ thuật giúp đạt hiệu quả tối đa trong quá trình bán hàng, tạo ấn tượng đầu tiên thích hợp, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, trình bày lời chào hàng tốt nhất, xử lý những lời từ chối, thắt gút thành công,...
URI: http://dlib.cep.edu.vn/handle/CEP/1224
Appears in Collections:658 Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 6.pdf
  • Description : 
  • Size : 3,31 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.