Please use this identifier to cite or link to this item: http://dlib.cep.edu.vn/handle/CEP/1759
Title: GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ
Authors: GS.TS. Nguyễn Văn Đính
ThS. Hoàng Thị Lan Hương
Keywords: CÔNG NGHỆ
Issue Date: 2011
Publisher: ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
Abstract: Giới thiệu vai trò, chức năng, nhiệm vụ và tiêu chuẩn phục vụ của lễ tân khách sạn, phục vụ buồng trong khách sạn, phục vụ bàn, quầy bar và bếp
URI: http://dlib.cep.edu.vn/handle/CEP/1759
Appears in Collections:Quản trị Nhà hàng khách sạn

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : CONG NGHE DV.pdf
  • Description : 
  • Size : 12,08 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.