Please use this identifier to cite or link to this item: http://dlib.cep.edu.vn/handle/CEP/1961
Title: báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
Other Titles: ỨNG DỤNG MOODLE XÂY DỰNG KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN HỖ TRỢ QUÁ TRÌNH TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG. (PHẠM VI ÁP DỤNG: HỌC PHẦN TOÁN KINH TẾ)
Authors: ThS. NGUYỄN THỊ MAI THỦY
Keywords: nghiên cứu khoa học
Issue Date: 2018-03
URI: http://dlib.cep.edu.vn/handle/CEP/1961
Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Biabaocao-3.pdf
  • Description : 
  • Size : 562,79 kB
  • Format : Adobe PDF
  • Thumbnail

  • File : Baocao de tai co so-3.pdf
  • Description : 
  • Size : 12,83 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.